Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva ZŠ/156/2014 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci dľacenníka/príloha/ s DPH 17.12.2013 Prvá zváračská, a.s. Ing. Hromník Emil
Zmluva 13-0190 zmluva o reklame 3.000.- s DPH 03.12.2013 Slovenské elektrárne, a.s. Mgr. Jandík Dušan
Zmluva zmluva o reklame 300.- s DPH 06.11.2013 PMR, s.r.o Mgr. Jandík Dušan
Zmluva 6/2013 zmluva o nájme nebytov. priestorov 17.-/hod. s DPH 05.11.2013 Monolit Slovakia, s.r.o Mgr. Jandík Dušan
Zmluva poskytnutie fin. daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 248,40 s DPH 30.09.2013 Nadácia Petit Academy Mgr. Jandík Dušan
Zmluva 5/2013 - dodatok dodatok k zmluve o vyplácaní štipendií s DPH 18.09.2013 Ústav informácii a prognóz školstva Mgr. Jandík Dušan
Zmluva zmluva o reklame 290.- s DPH 12.09.2013 VOD - EKO, a.s. Trenčín Mgr. Jandík Dušan
Zmluva licenčná, kopírka pre žiakov bezodplatne s DPH 11.09.2013 NEMETSCHEK Allpan Slovensko s.r.o Mgr. Jandík Dušan
Zmluva 5/2013 o výpžičke - bazén, telocvičňa dľaskut.nákladov s DPH 30.08.2013 Športové gymnázium Ing. Trnka Ivan
Zmluva 4/2013 zmluva o nájme nebytov. priestorov dľaskut.nákladov s DPH 30.08.2013 Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra Ing. Trnka Ivan
Zmluva 3/2013 Zmluva o výpožičke dľaskut.nákladov s DPH 30.08.2013 Stredná umelecká škola Ing. Trnka Ivan
Zmluva 2/2013 zmulva o výpožičke 60.- s DPH 30.08.2013 Stredná zdravotnícka škola J. Braneckého Ing. Trnka Ivan
Zmluva 006/2013 VO "MaR a rozvod silnoprúdu, Brnianska ul." 19 741.17 s DPH 28.08.2013 PROGYR, s.r.o Ing. Trnka Ivan
Zmluva číslo/2013 VO "Stavebné úpravy kotolne a prípojka plynu" 35.192.05 s DPH 27.08.2013 PMR, s.r.o Ing. Trnka Ivan
Zmluva 12/2013 VO "Rekonštrukcia tepelného kanála pre bazén" 17.318.30 s DPH 26.08.2013 BYTAS. s.r.o Ing. Trnka Ivan
Zmluva 14/2013 VO " Rekonštrukcia zariadenia kotolne, Brnianska " 29.957.67 s DPH 26.08.2013 BYTAS. s.r.o Ing. Trnka Ivan
Zmluva 283/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pi realizácii projektu s DPH 12.06.2013 NÚCEM vzdelávania Ing. Trnka Ivan
Zmluva 3/2013 o zabezpečení stravovania s DPH 26.05.2013 Športové gymnázium Ing. Trnka Ivan
Objednávka 034/13 Revízia výťahu 130,00 s DPH 20.05.2013 Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 033/13 Materiál 310,00 s DPH 16.05.2013 TMS Montys s.r.o., Ivánka pri Dunaji Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 120/13 Vodné, stočné 766,58 s DPH 208/2011 16.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 121/13 Pranie 22,04 s DPH 026/13 16.05.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Heglasová Alena
Faktúra 118/13 Oprava - Agzat 130,00 s DPH 032/13 15.05.2013 MPT Predaj-Servis s.r.o., Trenčín Miškech Milan
Faktúra 119/13 Vodné, stočné 54,26 s DPH 2990/2012 15.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 031/13 Údržba dopr. prostriedku 130,00 s DPH 15.05.2013 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 032/13 Oprava - Agzat 130,00 s DPH 13.05.2013 MPT Predaj-Servis s.r.o., Trenčín Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 116/13 Tepelná energia 6 781.80 s DPH Dohoda 2/09 13.05.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 115/13 Elektrická energia 1 950.00 s DPH 140135989, 140211054 13.05.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 117/13 Kanvica, USB kľúče 28,60 s DPH 030/13 13.05.2013 COM-PA s.r.o., Nemšová Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 112/13 Služby Zvaračskej školy 129,48 s DPH ZŠ/156/2012 10.05.2013 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 114/13 T-Com 162,62 s DPH 70121/201C 10.05.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 113/13 T-Mobile 46,56 s DPH 70121/201C 10.05.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Objednávka 030,13 Kanvica, USB kľúče 25,00 s DPH 09.05.2013 COM-PA s.r.o., Nemšová Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 029/13 Kontrola STK 60,00 s DPH 07.05.2013 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 111/13 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 07.05.2013 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan
Faktúra 110/13 Plnenie plynových fliaš, údržba, nájom 54,55 s DPH 160611/01/2012 06.05.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 109/13 Aplikácia bioroztokov 028/13 s DPH 028/13 06.05.2013 Petr Mrázek, Predaj a plikácia bioenzymatických prípravkov, Trnava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 108/13 Vody povrchového odtoku 446,58 s DPH 208/2011 06.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 027/13 Kancelársky materiál 260,00 s DPH 06.05.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 026/13 Pranie 30,00 s DPH 06.05.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Heglasová Alena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 028/13 Aplikácia bioroztokov 300,00 s DPH 06.05.2013 Petr Mrázek, Predaj a plikácia bioenzymatických prípravkov, Trnava Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 107/13 Vody povrchového odtoku 145,63 s DPH 2990/2012 06.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 025/13 Stravenky, pásmový poplatok 4 056,00 s DPH 10002406 03.05.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 106/13 Stravenky, pásmový poplatok 4 192.28 s DPH 025/13 10002406 03.05.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 105/13 Kancelársky materiál 260,95 s DPH 022/13 30.04.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 102/13 Dobropis - tep.energia -3 880.17 s DPH Dohoda 2/09 30.04.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 103/13 Školenie 20,00 s DPH pozvánka 30.04.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 104/13 Tepelná energia 2 401.89 s DPH z 1.9.2005 30.04.2013 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Zmluva 1/2013 o nájme nebytových priestorov 40.-/hod. s DPH 29.04.2013 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory
Faktúra 101/13 Ostrenie, doprava 39,24 s DPH 014/13 29.04.2013 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján
Faktúra 100/13 Aktualizácia Profesijný rozvoj, poštovné 42,16 s DPH ponukový list 25.04.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 099/13 Funkčná skúška monit.systému, doprava 120,00 s DPH 010/S 24.04.2013 ALCO, SK, s.r.o, Trenčianske Stankovce Ing. Trnka Ivan
Faktúra 098/13 Prenájom zásobníkov 223,85 s DPH z 26.5.2010 23.04.2013 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Heglasová Alena
Faktúra 097/13 Elektrická energia 137,74 s DPH 140135989, 140211054 23.04.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 096/13 DVD, poštovné 41,99 s DPH ponukový list 22.04.2013 ABECEDY s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 093/13 Revízia has. prístrojov 249,48 s DPH 0001/2009 19.04.2013 Pyroslovakia s.r.o, Opatovce Petrík Ladislav
Faktúra 094/13 Revízia has. prístrojov 387,96 s DPH 0001/2009 19.04.2013 Pyroslovakia s.r.o, Opatovce Petrík Ladislav
Faktúra 095/13 Penále - Soc.poisťovňa 8,53 s DPH 19.04.2013 Sociálna poisťovňa, Bratislava
Faktúra 092/13 Kopírovanie 374,20 s DPH Z.č.2007/92 18.04.2013 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 091/13 Kopírovanie 95,89 s DPH Z.č.2007/109 18.04.2013 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 090/13 Čistiaci materiál 401,14 s DPH 021/13 17.04.2013 VAPO, Trenčín Petrík Ladislav
Faktúra 089/13 Vodné, stočné 61,04 s DPH 2990/2012 16.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 088/13 Vodné, stočné 327,89 s DPH 208/2011 16.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 087/13 Tepelná energia 9 963.70 s DPH Dohoda 2/09 11.04.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 084/13 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 10.04.2013 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan
Faktúra 085/13 Rozbor vzorky vody v bazéne 68,00 s DPH 003/13 10.04.2013 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 086/13 T-Mobile 41,52 s DPH 140135989, 140211054 10.04.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 082/13 Elektrická energia 1 950.00 s DPH 140135989, 140211054 09.04.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 083/13 T-Com 168,70 s DPH 70121/201C 09.04.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 079/13 Náradie - odborná výuka 1 942.20 s DPH 024/13 08.04.2013 Rivet, s.r.o., Trenčín Švančárek Ján
Faktúra 081/13 Aktualizácia Poradca SŠ, poštovné 42,00 s DPH ponukový list 08.04.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 080/13 Údržba PC, doprava 213,00 s DPH 1/2013 08.04.2013 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Objednávka 022/13 Kancelársky materiál 260,00 s DPH 08.04.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 023/13 Materiál 180,00 s DPH 08.04.2013 Učebné pomôcky spol. s r.o., Banská Bystrica Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 024/13 Náradie - odborná výuka 1 950,00 s DPH 08.04.2013 Rivet, s.r.o., Trenčín Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 077/13 Kancelársky materiál 240,59 s DPH 020/13 04.04.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 075/13 Vody povrchového odtoku 150,49 s DPH 2990/2012 04.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 076/13 Plnenie plynových fliaš, údržba, nájom 165,24 s DPH 160611/01/2012 04.04.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 074/13 Vody povrchového odtoku 461,47 s DPH 208/2011 04.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 019/13 Stravenky, pásmový poplatok 4 056,00 s DPH 10002406 04.04.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 021/13 Čistiaci materiál 400,00 s DPH 04.04.2013 VAPO, Trenčín Heglasová Alena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 020/13 Kancelársky materiál 250,00 s DPH 04.04.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 078/13 Stravenky, pásmový poplatok 4 192.28 s DPH 019/13 10002406 04.04.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 073/13 Tepelná energia 4 460.78 s DPH z 1.9.2005 03.04.2013 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 072/13 Vody povrchového odtoku 150,89 s DPH z 1.3.2009 01.04.2013 Stavmat IN s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 071/13 Výroba nášiviek 161,40 s DPH 006/13 28.03.2013 Reklama Bartoš, s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav
Faktúra 070/13 Aktualizácia Reg.školstvo a právo, poštovné 41,20 s DPH ponukový list 27.03.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 069/13 Pranie 39,13 s DPH 018/13 21.03.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Heglasová Alena
Faktúra 067/13 Komunálny odpad 1 691.63 s DPH platobný výmer 19.03.2013 Mesto Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 066/13 Komunálny odpad 1 691.63 s DPH platobný výmer 19.03.2013 Mesto Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 068/13 Vypracovanie dokumentácie 50,00 s DPH 017/13 19.03.2013 FIBEZ s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 064/13 Predplatné časopisov cudzích jazykov 84,00 s DPH ponukový list 18.03.2013 ARES s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 065/13 Tepelná energia 10 053.55 s DPH Dohoda 2/09 18.03.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 062/13 Vodné, stočné 56,52 s DPH 2990/2012 15.03.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 063/13 Učebné pomôcky, poštovné 68,39 s DPH ponukový list 15.03.2013 ABECEDY s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 061/13 Vodné, stočné 400,24 s DPH 208/2011 15.03.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 018/13 Pranie 30,00 s DPH 14.03.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Heglasová Alena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 060/13 Oprava kopírky 66,00 s DPH 016/13 14.03.2013 TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 058/13 Plnenie plynových fliaš 29,10 s DPH 160611/01/2012 13.03.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 059/13 Plnenie plynových fliaš 161,99 s DPH 160611/01/2012 13.03.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Objednávka 017/13 Vypracovanie dokumentácie 50,00 s DPH 13.03.2013 FIBEZ s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 016/13 Oprava kopírky 60,00 s DPH 12.03.2013 TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 057/13 Elektrická energia 1 950.00 s DPH 140135989, 140211054 11.03.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 056/13 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 11.03.2013 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan
Faktúra 055/13 T-Mobile 43,39 s DPH 70121/201C 11.03.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 052/13 Údržba PC, doprava 222,00 s DPH 1/2013 07.03.2013 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 053/13 T-Com 162,84 s DPH 70121/201C 07.03.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 054/13 Školenie 20,00 s DPH pozvánka 07.03.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 051/13 Údržba, nájom oceľových fliaš 71,69 s DPH 160611/01/2012 06.03.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 048/13 Vody povrchového odtoku 416,81 s DPH 208/2011 05.03.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 047/13 Stravenky, pásmový poplatok 3 624.84 s DPH 015/13 10002406 05.03.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 046/13 Olepovanie hrán 40,86 s DPH telefonicky 05.03.2013 INT-EX, Nová Dubnica Švančárek Ján
Faktúra 045/13 Kancelársky materiál 567,30 s DPH 011/13 05.03.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 049/13 Vody povrchového odtoku 135,92 s DPH 2990/2012 05.03.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 050/13 Tlačivá, poštovné 17,64 s DPH 051/12 05.03.2013 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 044/13 Tepelná energia 6 574.62 s DPH z 1.9.2005 04.03.2013 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 042/13 Ostrenie, doprava 78,68 s DPH 014/13 04.03.2013 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján
Objednávka 015/13 Stravenky, pásmový poplatok 3 507,00 s DPH 10002406 04.03.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 043/13 Aktualizácia Profesijný rozvoj, poštovné 40,24 s DPH ponukový list 04.03.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 041/13 Materiál - Zvaračská škola 156,23 s DPH 013/13 28.02.2013 Stavokov s.r.o., Trenčín Poláček Miroslav
Faktúra 040/13 Prenájom zásobníkov 223,85 s DPH z 26.5.2010 26.02.2013 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Heglasová Alena
Objednávka 014/13 Ostrenie, doprava 300,00 s DPH 25.02.2013 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 039/13 Preplombovanie elektromera 19,16 s DPH 4218580900 25.02.2013 Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 037/13 Čistiaci materiál 352,57 s DPH 010/13 19.02.2013 VAPO, Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 038/13 Rozbor vzorky vody v bazéne 68,00 s DPH 003/13 19.02.2013 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 013/13 Materiál - Zvaračská škola 173,50 s DPH 19.02.2013 Stavokov s.r.o., Trenčín Poláček Miroslav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 035/13 Vodné, stočné 101,75 s DPH 2990/2012 18.02.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 036/13 Vodné, stočné 583,42 s DPH 208/2011 18.02.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 033/13 Tepelná energia 11 860.39 s DPH Dohoda 2/09 14.02.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 034/13 Čistiaci materiál 41,84 s DPH 012/13 14.02.2013 GA spol. s r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 012/13 Čistiaci materiál 41,70 s DPH 13.02.2013 GA spol. s r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 031/13 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 13.02.2013 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan
Faktúra 032/13 Plnenie plynových fliaš 58,85 s DPH 160611/01/2012 13.02.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Objednávka 011/13 Kancelársky materiál 500,00 s DPH 12.02.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 010/13 Čistiaci materiál 400,00 s DPH 12.02.2013 VAPO, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 029/13 T-Mobile 1/13 47,80 s DPH 70121/201C 11.02.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Zmluva 1/2013 zmluva o dielo, údržba výpočt. techniky, Brnianska 4 8.33ks.11.90preprava s DPH 11.02.2013 ABIKS, s.r.o Ing. Hromník Emil
Faktúra 030/13 Rozbor vzorky vody z bazéna 68,00 s DPH 003/13 11.02.2013 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 027/13 Údržba PC 1/13, doprava 261,00 s DPH 37/2008 08.02.2013 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 028/13 Elektrická energia 2/13 1 950.00 s DPH 140135989, 140211054 08.02.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 026/13 T-COM 1/13 172,51 s DPH 70121/201C 07.02.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 024/13 Školenie 40,00 s DPH pozvánka 06.02.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 025/13 Údržba, nájom OF 1/13 33,89 s DPH 160611/01/2012 06.02.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 016/13 Stravenky 2/13 3 451.19 s DPH 009/13 10002406 05.02.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 017/13 Revízie elektrických zariadení 502,00 s DPH 004/13 05.02.2013 Juraj Mrákava, Trenč. Turná Petrík Ladislav
Objednávka 009/13 Stravenky 2/13 3 339,00 s DPH 05.02.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 020/13 VPO 1/13 150,49 s DPH 2990/2012 05.02.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 023/13 Pranie prádla 36,23 s DPH 005/13 05.02.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 018/13 Žiarovky do meotarov 109,99 s DPH 007/13 05.02.2013 Slovex Alfa s.r.o., Trenčín Miškech Milan
Faktúra 022/13 Tepelná energia 1/13 9 229.67 s DPH z 1.9.2005 05.02.2013 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 021/13 Reagencie do bazéna 29,28 s DPH telefonicky 05.02.2013 Fisher Slovakia spol. s.r.o.,Levoča Petrík Ladislav
Faktúra 019/13 VPO 1/13 461,47 s DPH 208/2011 05.02.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 008/13 Kancelársky materiál 400,00 s DPH 31.01.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 007/13 Žiarovky do meotarov 120,00 s DPH 31.01.2013 Slovex Alfa s.r.o., Trenčín Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 015/13 Kancelársky materiál 275,52 s DPH 008/13 31.01.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 014/13 Plyn - chlór 90,19 s DPH 160611/01/2012 30.01.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 013/13 Aktualizácia Regionálne školstvo 1/13 42,00 s DPH ponukový list 29.01.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Objednávka 006/13 Nášivky, samolepky 161,60 s DPH 29.01.2013 Reklama Bartoš, s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 011/13 Plyn - kyslík, acetylén, CO2 336,86 s DPH 160611/01/2012 28.01.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 012/13 Aktualizácia Poradca riaditeľa 1/13 42,48 s DPH ponukový list 28.01.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 010/13 Predplatné Zvárač r. 2013 25,00 s DPH ZŠ/156/2012 25.01.2013 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 009/13 Údržba zabezpečovacieho systému 148,80 s DPH 010/S 25.01.2013 ALCO, SK, s.r.o, Trenčianske Stankovce Ing. Hromník Emil
Objednávka 005/13 Pranie prádla 30,00 s DPH 24.01.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 008/13 Učebnice - Literatúra 16,40 s DPH 105/12 24.01.2013 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 007/13 Školenie 56,00 s DPH pozvánka 18.01.2013 Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 004/13 Revízie elektrických zariadení 600,00 s DPH 18.01.2013 Juraj Mrákava, Trenč. Turná Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 006/13 Elektrická energia 1/13 1 952.71 s DPH 140135989, 140211054 17.01.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 005/13 Plyn - kyslík, acetylén 58,85 s DPH 160611/01/2012 16.01.2013 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 004/13 Pracovná obuv a odev 680,20 s DPH 002/13 14.01.2013 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Švančárek Ján
Objednávka 003/13 Rozbor vzorky vody z bazéna 700,00 s DPH 08.01.2013 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 002/13 Pracovná obuv a odev 680,00 s DPH 08.01.2013 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 003/13 Stravenky 1/13 3 378.40 s DPH 001/13 10002406 07.01.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Objednávka 001/13 Stravenky 1/13 3 261,00 s DPH 07.01.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 002/13 Školenie 45,00 s DPH pozvánka 03.01.2013 Habániková Darina
Faktúra 001/13 Prenájom zásobníkov 223,85 s DPH z 26.5.2010 03.01.2013 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 337/12 Údržba, nájom oceľových fliaš 37,10 s DPH 160611/01/2012 31.12.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 336/12 Kancelársky materiál 400,00 s DPH 124/12 31.12.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 339/12 Údržba PC, doprava 195,00 s DPH 37/2008 31.12.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 335/12 Vody povrchového odtoku 149,77 s DPH 2990/2012 31.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 338/12 Vodné, tepelná energia 6 551.59 s DPH z 1.9.2005 31.12.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 332/12 Vyúčtovanie Zbierka zákonov r.2012 8,63 s DPH ponukový list 31.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 330/12 Služby Zvaračskej školy 29,88 s DPH ZŠ/156/2012 31.12.2012 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 331/12 Oprava kopírky 132,00 s DPH 115/12 31.12.2012 TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 340/12 T-Com 166,99 s DPH 70121/201C 31.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 333/12 Vody povrchového odtoku 150,89 s DPH 1.3.2009 31.12.2012 Stavmat IN s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 334/12 Vody povrchového odtoku 459,28 s DPH 208/2011 31.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 341/12 Kopírovanie 57,85 s DPH Z.č.2007/109 31.12.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Hromník Emil
Faktúra 346/12 Vodné, stočné 370,57 s DPH 208/2011 31.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 347/12 vodné,stočné 92,09 s DPH 2990/2012 31.12.2012 TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. Ing. Trnka Ivan
Faktúra 348/12 vyúčtovanie Finančný spravodajca r.2012 11,30 s DPH ponukový list 31.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra Dobropis 002/12 energie 488,91 s DPH 2/09 31.12.2012 Športové gymnázium Ing. Trnka Ivan
Faktúra 345/12 Tepelná energia 14 262.56 s DPH Dohoda 2/09 31.12.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra Dobropis 001/12 Dobropis - el.energia 214,98 s DPH 140135989, 140211054 31.12.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 342/12 Kopírovanie 374,10 s DPH Z.č.2007/92 31.12.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 344/12 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 31.12.2012 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan
Faktúra 343/12 T-Mobile 45,79 s DPH 70121/201C 31.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 329/12 Oprava elektrorozvodne a rozvádzačov 15 690.00 s DPH ZoD z 11.12.2012 21.12.2012 LICHTING SK s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 328/12 Kancelársky materiál 684,08 s DPH 119/12 21.12.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 325/12 Materiál 228,00 s DPH 122/12 20.12.2012 SBA, s.r.o., Horná Súča Švančárek Ján
Faktúra 326/12 Materiál 127,40 s DPH 116/12 20.12.2012 Démos trade s.r.o., Žilina Švančárek Ján
Faktúra 327/12 Počítače 1 072.00 s DPH 118/12 20.12.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 314/12 Ostrenie, doprava 84,59 s DPH 123/12 20.12.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján
Objednávka 124/12 Kancelársky materiál 400,00 s DPH 20.12.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 119/12 Kancelársky materiál 680,00 s DPH 19.12.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 122/12 Drevomateriál 230,00 s DPH 19.12.2012 SBA, s.r.o., Horná Súča Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 323/12 Vodné, stočné 444,68 s DPH 208/2011 18.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 324/12 Vodné, stočné 87,59 s DPH 2990/2012 18.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 322/12 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 18.12.2012 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan
Objednávka 118/12 Počítače - 2 ks 1 072,00 s DPH 18.12.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 321/12 Tepelná energia 9 355.33 s DPH Dohoda 2/09 14.12.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Zmluva ZŠ/156/2012 Zmluva o poskytovaní odb. pomoci 2013 s DPH 14.12.2012 Prvá zváračská, a.s. Ing. Hromník Emil
Faktúra 320/12 Materiál na výrobu 360,80 s DPH 117/12 14.12.2012 NACEVA-SLOVAKIA spol. s r.o., Trenčín Švančárek Ján
Faktúra 318/12 Aktualizácia Profesijný rozvoj, poštovné 36,15 s DPH ponukový list 13.12.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 319/12 Školenie 42,00 s DPH ponukový list 13.12.2012 Ing. Meravá Mária - Agentúra RIA, Trenčín Habániková Darina
Faktúra 317/12 Pranie 27,25 s DPH 113/12 13.12.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 316/12 Údržba zabezpečovacieho systému, doprava 45,60 s DPH 114/12 ZoS č. 10/S 12.12.2012 ALCO, SK, s.r.o, Trenčianske Stankovce Ing. Trnka Ivan
Faktúra 315/12 T-Mobile 49,08 s DPH 20121/201C 10.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 311/12 T-Com 173,09 s DPH 11559914987 07.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 313/12 Údržba, nájom oceľových fliaš 22,73 s DPH 160611/01/2012 07.12.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 312/12 Rozbor vzorky vody v bazéne 14,90 s DPH 001/12 07.12.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 117/12 Drevomateriál, doplnky 360,00 s DPH 06.12.2012 NACEVA-SLOVAKIA spol. s r.o., Trenčín Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 115/12 Oprava kopírky 132,00 s DPH 05.12.2012 TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 114/12 Údržba zabezpečovacieho systému 45,00 s DPH 05.12.2012 ALCO, SK, s.r.o, Trenčianske Stankovce Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 113/12 Pranie prádla 30,00 s DPH 05.12.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 116/12 Sololit, lepidlo 130,00 s DPH 05.12.2012 Démos trade s.r.o., Žilina Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 309/12 Vody povrchového odtoku 294,72 s DPH 2990/2012 05.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 308/12 Vody povrchového odtoku 444,47 s DPH 208/2011 05.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 307/12 Vodné, tepelná energia 5 677.80 s DPH z 1.9.2005 05.12.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 310/12 Údržba PC, doprava 222,00 s DPH 37/2008 05.12.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 306/12 Kancelársky materiál 286,85 s DPH 111/12 04.12.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 305/12 Stravenky, pásmový poplatok 2 175.60 s DPH 110/12 10002406 03.12.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 303/12 Športové náradie - vzdel. poukazy 146,70 s DPH 107/12 03.12.2012 Matejka - Inštalácie, spol. s r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 304/12 Predplatné Trenč. noviny r.2013 25,00 s DPH ponukový list 03.12.2012 Petit Press, a.s. Bratislava Ing. Trnka Ivan
Objednávka 111/12 Stravenky 12/12 2 100,00 s DPH 03.12.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 300/12 Učebnice - Literatúra 21,00 s DPH 105/12 29.11.2012 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 302/12 Rozbor vzorky vody v bazéne 68,00 s DPH 001/12 29.11.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 301/12 Predplatné Zvesti MŠ, TVaŠ r. 2013 24,00 s DPH ponukový list 29.11.2012 Slovenská pošta, a.s., Bratislava Ing. Hromník Emil
Faktúra 298/12 Kyselina sírová 60,94 s DPH 109/12 27.11.2012 VAPO, Trenčín Petrík Ladislav
Faktúra 297/12 Materiál pre odborný výcvik 72,31 s DPH 108/12 27.11.2012 Flexibil, s.r.o, Trenčianske Stankovce Švančárek Ján
Faktúra 299/12 Učebnice - Literatúra 21,00 s DPH 105/12 27.11.2012 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 110/12 Kancelársky materiál 300,00 s DPH 26.11.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 109/12 Kyselina sírová 60,00 s DPH 26.11.2012 VAPO, Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 108/12 Brúsny pás 70,00 s DPH 23.11.2012 Flexibil, s.r.o, Trenčianske Stankovce Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 296/12 Plyn - CO2 20,29 s DPH 160611/01/2012 22.11.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 295/12 Športové potreby 285,30 s DPH 107/12 22.11.2012 SINTRA šport, s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 107/12 Športové potreby 440,00 s DPH 20.11.2012 SINTRA šport, s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 294/12 Vodné, stočné 10/12 637,84 s DPH 208/2011 19.11.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 105/12 Učebnice - Literatúra 42,00 s DPH 14.11.2012 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 106/12 Viazanie triednych kníh 30,00 s DPH 14.11.2012 Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 293/12 Vodné, stočné 10/12 74,11 s DPH 2990/2012 13.11.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 292/12 Aktualizácia Nové právo, Poradca riaditeľa 11/12 78,14 s DPH ponukový list 13.11.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 291/12 Tepelná energia 10/12 9 913.77 s DPH 2/09 12.11.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 287/12 Služby BOZP 10/12 50,00 s DPH 4/2005 12.11.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Faktúra 290/12 Predplatné DÚVP r.2013 55,00 s DPH ponukový list 12.11.2012 Poradca, s.r.o. Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 289/12 Predplatné Verejná správa r.2013 57,60 s DPH ponukový list 12.11.2012 Poradca, s.r.o. Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 288/12 Predplatné PaM r.2013 54,80 s DPH ponukový list 12.11.2012 Poradca, s.r.o. Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra DFI0003/12 Projektová dokumentácia, dobudovanie vodovodnej prípojky 7 896.00 s DPH 092/12 09.11.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 282/12 Elektrická energia 11/12 2 161.62 s DPH 140135989, 140211054 09.11.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra DFI0002/12 Vybudovanie vodovodnej prípojky 507,00 s DPH 091/12 09.11.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 284/12 Údržba, nájom OF 10/12 22,97 s DPH 160611/01/2012 09.11.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Švančárek Ján
Faktúra 283/12 Údržba PC 10/12, doprava 178,33 s DPH 37/2008 09.11.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 286/12 T-Mobile 10/12 41,93 s DPH 70121/21C 09.11.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 285/12 Oprava kopírky 14,40 s DPH 102/12 09.11.2012 SUNSOFT plus, spol. s r.o.l, Kolný Kubín Petrík Ladislav
Faktúra 281/12 Školenie 20,00 s DPH ponukový list 08.11.2012 Akadémia DANUBIANA n.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 280/12 T-COM 10/12 238,40 s DPH 70121/21C 08.11.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 279/12 Predplatné Aktuálne zmeny v sociálnom poistení 9,60 s DPH ponukový list 07.11.2012 Poradca, s.r.o. Žilina Habániková Darina
Faktúra 278/12 Vodné, stočné, tep.energia 10/12 2 695.27 s DPH 1.9.2005 07.11.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 275/12 Prenájom zásobníkov 223,85 s DPH 26.5.2010 06.11.2012 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 276/12 Kancelársky materiál 413,46 s DPH 094/12 06.11.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 277/12 Kábel 56,00 s DPH 097/12 06.11.2012 AR Comp s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav
Zmluva dodatok č 4 k zmluve č. 3/2008 prenájom reklamnej plochy 1 650,00 s DPH 05.11.2012 SCHIEDEL, spo. s.r.o Ing. Trnka Ivan
Faktúra 273/12 VPO 10/12 459,28 s DPH 208/2011 05.11.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 274/12 Stravenky 11/12 4 031.04 s DPH 104/12 10002406 05.11.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Objednávka 104/12 Stravenky 11/12 3 900,00 s DPH 05.11.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 267/12 Školenie 20,00 s DPH ponukový list 31.10.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 272/12 Aktualizácia Profesijný rozvoj 10/12 39,35 s DPH ponukový list 30.10.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 271/12 Prenájom výstavnej plochy 300,00 s DPH 101/12 29.10.2012 Expo Center a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 270/12 Údržba zabezpečovacieho systému 153,00 s DPH ZoS 010/S 26.10.2012 ALCO, SK, s.r.o, Trenčianske Stankovce Ing. Trnka Ivan
Zmluva príloha č. 1 k 2990/2012 odvádzanie odpadových vôd s DPH 26.10.2012 TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. Ing. Trnka Ivan
Faktúra 269/12 Údržba zabezpečovacieho systému 120,00 s DPH ZoS 010/S 26.10.2012 ALCO, SK, s.r.o, Trenčianske Stankovce Ing. Trnka Ivan
Faktúra 268/12 Čistiaci materiál 364,85 s DPH 093/12 25.10.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena
Objednávka 102/12 Oprava kopírky 15,00 s DPH 24.10.2012 SUNSOFT plus, spol. s r.o.l, Kolný Kubín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 103/12 Školské tlačivá 100,00 s DPH 24.10.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 264/12 Rozbor vzorky vody z bazéna 75,90 s DPH 001/12 24.10.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 266/12 Žiletky 8,04 s DPH 100/12 24.10.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján
Faktúra 265/12 Ostrenie náradia 23,96 s DPH 098/12 24.10.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján
Zmluva príloha č. 1 k 208/2011 povrchová voda s DPH 23.10.2012 TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. Ing. Trnka Ivan
Zmluva 010/S servis a údržba EZS.,PVT 120.-.90.- s DPH 17.10.2012 ALCO, SK, s.r.o Ing. Trnka Ivan
Objednávka 101/12 Prenájom výstavnej plochy 300,00 s DPH 16.10.2012 Expo Center a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 263/12 Vodné, stočné 9/12 702,97 s DPH 208/2011 16.10.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 100/12 Žiletky 10,00 s DPH 15.10.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 262/12 Služby zvaračskej školy 9/12 9,96 s DPH 156/2012 11.10.2012 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Poláček Miroslav
Zmluva RZ/106/2012 zmluva o spolupráci s DPH 11.10.2012 ANMIMA, s.r.o Ing. Trnka Ivan
Faktúra 261/12 Školské tlačivá 142,80 s DPH 051/12 10.10.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 260/12 Údržba PC 9/12, doprava 207,00 s DPH 37/2008 10.10.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Zmluva 12-0189 reklama 3.000.- s DPH 10.10.2012 Slovenske elektrárne, a.s Ing. Trnka Ivan
Faktúra 259/12 T-Mobile 10/12 49,52 s DPH 70121/21C 10.10.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 256/12 Tepelná energia 9/12 4 003.37 s DPH 2/09 09.10.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 258/12 Elektromateriál 396,50 s DPH 096/12 09.10.2012 ANMIMA, s.r.o, Žilina Petrík Ladislav
Faktúra 257/12 T-COM 9/12 249,80 s DPH 70121/21C 09.10.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 254/12 Údržba, nájom OF 9/12 20,71 s DPH 160611/01/2012 08.10.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Faktúra 255/12 Služby BOZP 9/12 50,00 s DPH 4/2005 08.10.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Faktúra 253/12 Poplatok za program 20,00 s DPH 066/12 05.10.2012 Junior Achievement Slovensko, n.o., Bratislava Ing. Hudcovicová Slávka
Faktúra 250/12 Elektrická energia 10/12 2 161.62 s DPH 140135989, 140211054 04.10.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 249/12 VPO 9/12 449,00 s DPH 208/2011 04.10.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 248/12 VPO 3.Q/12 150,89 s DPH 1.3.2009 04.10.2012 Stavmat IN s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 251/12 Kopírovanie 3.Q/12 132,10 s DPH 2007/92 04.10.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 252/12 Kopírovanie 3.Q/12 63,34 s DPH 2007/109 04.10.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 247/12 Pracovná obuv a odev 1 459.20 s DPH 087/12 04.10.2012 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav
Zmluva 2990/2012 o dodávke vody s DPH 04.10.2012 TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. Ing. Trnka Ivan
Faktúra 246/12 Oprava výmenníka 216,00 s DPH 074/12 03.10.2012 Bytas, s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 244/12 Pranie prádla 34,56 s DPH 090/12 03.10.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 245/12 Pracovné náradie 552,98 s DPH 080/12 03.10.2012 Rivet, s.r.o., Trenčín Švančárek Ján
Objednávka 099/12 Zapožičanie búracieho kladiva 18,00 s DPH 02.10.2012 Ramirent, Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 094/12 Kancelársky materiál 400,00 s DPH 02.10.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 095/12 Stravenky 10/12 5 250,00 s DPH 02.10.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 097/12 Kábel 60,00 s DPH 02.10.2012 AR Comp s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 096/12 Elektromateriál 400,00 s DPH 02.10.2012 ANMIMA, s.r.o Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 098/12 Ostrenie náradia 25,00 s DPH 02.10.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 243/12 Predplatné Friendship, Hurra r.2012/13 25,50 s DPH ponukový list 02.10.2012 FLP - Blahová, Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 093/12 Čistiaci materiál 360,00 s DPH 02.10.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 241/12 Vodné, stočné 9/12 322,39 s DPH 1.9.2005 02.10.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 242/12 Stravenky 10/12 5 426.40 s DPH 095/12 10002406 02.10.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 239/12 Plyny - zvaračská škola 127,61 s DPH 160611/01/2012 01.10.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav
Objednávka 092/12 Projektová dokumentácia, dobudovanie vodovodnej prípojky 7 900,00 s DPH 28.09.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 238/12 Kancelársky materiál 318,12 s DPH 085/12 28.09.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 237/12 Oprava hlavnej elektrickej rozvodne po požiari 390,00 s DPH 089/12 27.09.2012 LICHTING SK s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 091/12 Vybudovanie vodovodnej prípojky 500,00 s DPH 27.09.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 236/12 Lieky 124,21 s DPH 088/12 26.09.2012 Lekáreň KVETNÁ, Trenčín Petrík Ladislav
Objednávka 090/12 Pranie prádla 35,00 s DPH 25.09.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 235/12 Vodné, stočné 8/12 1 513.75 s DPH 208/2011 24.09.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 088/12 Lieky 125,00 s DPH 24.09.2012 Lekáreň KVETNÁ, Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 089/12 Oprava hlavnej elektrickej rozvodne po požiari 390,00 s DPH 24.09.2012 LICHTING SK s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 234/12 Rozbor vzorky vody z bazéna 75,90 s DPH 001/12 19.09.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 233/12 Plyn - chlór 92,54 s DPH 160611/01/2012 19.09.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 240/12 Orange 8,9/12 90,52 s DPH 19.09.2012 Orange a.s., Bratislava Ing. Hromník Emil
Faktúra 232/12 Tlač - sponzorské 33,75 s DPH ponukový list 17.09.2012 Petit Press, a.s. Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 231/12 Predplatné DUO r.2013 68,80 s DPH ponukový list 14.09.2012 Poradca, s.r.o. Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 230/12 Oprava hasiacich prístrojov 21,24 s DPH 083/12 14.09.2012 Pyroslovakia s.r.o, Opatovce Petrík Ladislav
Faktúra 229/12 Čistiaci materiál 275,98 s DPH 86/12 12.09.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 227/12 Prenájom - zásobníky 223,85 s DPH 26.5.2010 11.09.2012 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 228/12 Tepelná energia 8/12 2 711.10 s DPH 2/2009 11.09.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 225/12 T-Mobile 8/12 25,92 s DPH 611649410 10.09.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 226/12 údržba OF 7-8/12 31,06 s DPH 160611/01/2012 10.09.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Švančárek Ján
Faktúra 223/12 T-Com 8/12 195,96 s DPH 1155914987 07.09.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 224/12 Údržba PC 8/12, doprava, DHM 690,00 s DPH 81/12 37/2008 07.09.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra DFI0001/12 Projektová dokumentácia - kotolňa Brnianska 4 3 876.00 s DPH 245/2012 z 9.8.2012 06.09.2012 PIO Texing s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 218/12 Dobropis - tep.energia 6/12 -85,89 s DPH 05.09.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín
Objednávka 087/12 Pracovná obuv a odev 320,00 s DPH 05.09.2012 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Zmluva 72012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2012 s DPH 05.09.2012 Stredná zdravotnícka škola J, Braneckého RNDr. GUGOVÁ Janka
Zmluva 62012 Zmluva o výpožičke 6/2012 10.-/týždenne s DPH 05.09.2012 Stredná umelecká škola Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 217/12 Ostrenie náradia 83,20 s DPH 83/12 05.09.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján
Faktúra 220/12 Tepelná energia 8/12 292,97 s DPH 1.9.2005 05.09.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 219/12 Dobropis - tep.energia 7/12 -53,54 s DPH 05.09.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín
Faktúra 221/12 VPO 8/12 463,97 s DPH 208/2011 05.09.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 222/12 Elektrická energia 9/12 2 161.62 s DPH 140135989 140211054 05.09.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Objednávka 086/12 Čistiaci materiál 280,00 s DPH 04.09.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 215/12 Oprava geodetických prístrojov 504,00 s DPH 53/12 04.09.2012 Geoteam s.r.o., Bratislava Ing. Lebó Viliam
Faktúra 216/12 skenery, materiál 436,00 s DPH 72/12, 79/12 04.09.2012 AR Comp s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 084/12 Školenie CO 50,00 s DPH 03.09.2012 FIBEZ s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 083/12 Ostrenie náradia 85,00 s DPH 03.09.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 213/12 Kancelársky materiál 166,68 s DPH 73/12 03.09.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 214/12 Stravenky 8,9/12 5 116.32 s DPH 82/12 10002406 03.09.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Objednávka 082/12 Stravenky 8-9/12 4 950,00 s DPH 03.09.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 085/12 Kancelársky materiál 320,00 s DPH 03.09.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 212/12 Školenie CO 50,00 s DPH 84/12 03.09.2012 FIBEZ s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Zmluva 92012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2012 10.-/hodina s DPH 28.08.2012 Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 210/12 Viazanie triednych kníh 80,35 s DPH 77/12 28.08.2012 Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 211/12 Aktualizácia Poradca, Nové právo 9/12, poštovné 78,78 s DPH ponukový list 28.08.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Zmluva 52012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 22.32+energie s DPH 27.08.2012 Pavol BALÁŽ Ing. Tomášková Jarmila
Zmluva 42012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2012 12.-/+8.60+energie s DPH 27.08.2012 Štefan IVANIČ Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 209/12 Oprava čerpadla v bazéne 825,60 s DPH 70/12 24.08.2012 Ladislav Tehlár - SIGMONA, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 080/12 Náradie 550,00 s DPH 24.08.2012 Rivet, s.r.o., Trenčín Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 208/12 Aktualizácia Profesijný rozvoj 8/12, poštovné 36,15 s DPH ponukový list 24.08.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Objednávka 079/12 Čítačka, materiál 292,00 s DPH 24.08.2012 AR Comp s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 081/12 Údržba PC, oprava Wifi, materiál 514,00 s DPH 24.08.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 207/12 STK a Emisná kontrola - Peugeot Boxer 80,68 s DPH 76/12 23.08.2012 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav
Faktúra 206/12 Zasklievanie 138,72 s DPH 78/12 22.08.2012 Jozef Pevný - sklenárske práce, Trenčín Miškech Milan
Objednávka 078/12 Zasklievanie okien 140,00 s DPH 21.08.2012 Jozef Pevný - sklenárske práce, Trenčín Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 077/12 Viazanie triednych kníh 80,00 s DPH 21.08.2012 Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín Ing. Illová Zuzana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Zmluva Zmluva o dielo - vodovodná prípojka - havária Brnianska ul. 7.896.- s DPH 20.08.2012 TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. Ing. Trnka Ivan
Faktúra 205/12 Vodné, stočné 7/12 87,59 s DPH 208/2011 17.08.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 204/12 Tepelná energia 7/12 366,96 s DPH 2/2009 17.08.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 076/12 STK a EK - Peugeot Boxer 80,00 s DPH 16.08.2012 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 202/12 T-Com 7/12 150,90 s DPH 1155914987 09.08.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 203/12 Elektrická energia 8/12 2 161.62 s DPH 140135989, 140211054 09.08.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 200/12 Údržba PC 7/12, doprava 170,00 s DPH 37/2008 07.08.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 198/12 VPO 7/12 463,97 s DPH 208/2011 03.08.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 199/12 Predplatné Finančný spravodajca r.2013 19,98 s DPH ponukový list 03.08.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 196/12 energie 7/12 266,87 s DPH 1.9.2005 02.08.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 197/12 Komunálny odpad r.2012 3 383.27 s DPH 02.08.2012 Mesto Trenčín
Faktúra 201/12 T-Mobile 7/12 15,50 s DPH 611649410 01.08.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 195/12 Služby BOZP 7/12 50,00 s DPH 4/2005 01.08.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Faktúra 194/12 Servisný balík k sprchám - bazén 86,11 s DPH 75/12 27.07.2012 Random Slovakia s.r.o., Vlčany Miškech Milan
Faktúra 193/12 Revízia monitorovacieho zariadenia 146,40 s DPH 021/09/S 20.07.2012 Alosec s.r.o., Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 192/12 T-Mobile - mobily 3 ks 3,06 s DPH TBO 120946326 19.07.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 191/12 Tepelná energia 6/12 3 318.65 s DPH 2/09 19.07.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 190/12 Orange 6/12 92,48 s DPH 087436, A1403935, B0045592 18.07.2012 Orange a.s., Bratislava Ing. Hromník Emil
Zmluva 70121/201 C - zmluva TSK verejné služby - mobilné telefóny s DPH 16.07.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka pre Ing. Hromník Emil
Zmluva 70121/201 C - zmluva TSK verejné služby - mobilné telefóny s DPH 16.07.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka pre p. Švančáreka
Faktúra 188/12 Vodné, stočné 6/12 386,30 s DPH 208/2011 16.07.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 189/12 Pranie prádla 149,58 s DPH 071/12 16.07.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena
Zmluva 70121/201 C - zmluva TSK verejné služby - mobilné telefóny s DPH 16.07.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan pre p. Petríka
Faktúra 187/12 Interaktívna tabuľa 719,00 s DPH 067/12 13.07.2012 TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 075/12 Servisný balík k sprchám 86,12 s DPH 13.07.2012 Random Slovakia s.r.o., Vlčany Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 186/12 T-Mobile 6/12 17,20 s DPH 611649410 12.07.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 181/12 Služby ZŠ 6/12 39,84 s DPH 156/2012 11.07.2012 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 184/12 T-Com 6/12 196,84 s DPH 1155914987 11.07.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 183/12 Kopírovanie 2.Q/12 93,26 s DPH 2007/109 11.07.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 185/12 Údržba PC 6/12, doprava 170,00 s DPH 37/2008 11.07.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 182/12 Kopírovanie 2.Q/12 338,17 s DPH 2007/92 11.07.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 180/12 Energie 6/12 333,66 s DPH 1.9.2005 11.07.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Objednávka 074/12 Čistenie výmenníka 216,00 s DPH 11.07.2012 Bytas, s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 073/12 Kancelársky materiál 166,68 s DPH 10.07.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 178/12 Elektrická energia 7/12 2 161.62 s DPH 140135989, 140211054 09.07.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 177/12 Školský bulletin 798,24 s DPH 060/12 09.07.2012 MERKANTIL s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 179/12 Údržba, nájom OF 6/12, technický plyn 55,42 s DPH 160611/01/2012 09.07.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Objednávka 071/12 Pranie prádla 150,00 s DPH 09.07.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 072/12 Skener čiarových kódov, stojan na skener 144,00 s DPH 09.07.2012 AR Comp s.r.o., Trenčín Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 174/12 Pranie prádla 118,32 s DPH 057/12 04.07.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 173/12 Biologické ošetrenie odpadov 300,00 s DPH 026/12 04.07.2012 Petr Mrázek, Predaj a plikácia bioenzymatických prípravkov, Trnava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 175/12 Vody povrchového odtoku 449,00 s DPH 208/2011 04.07.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 176/12 Vody povrchového odtoku 2.Q/12 150,89 s DPH 1.3.2009 04.07.2012 Stavmat IN s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Objednávka 070/12 Oprava čerpadla v bazéne 850,00 s DPH 04.07.2012 Ladislav Tehlár - SIGMONA, Trenčín Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 168/12 Technický plyn 56,56 s DPH 160611/01/2012 03.07.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Objednávka 069/12 Stravenky 7/12 1 450.00 s DPH 03.07.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 169/12 Služby BOZP 6/12 50,00 s DPH 4/2005 03.07.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Faktúra 170/12 Oprava športového náradia 400,85 s DPH 058/12 03.07.2012 Ľudovít GEREG - servis, Púchov Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 171/12 Čistiaci materiál 383,44 s DPH 062/12 03.07.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 172/12 Stravné lístky 7/12, pásmový poplatok 1 502.20 s DPH 069/12 10002406 03.07.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Objednávka 068/12 Kancelársky materiál 174,65 s DPH 29.06.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 067/12 Interaktívna tabuľa Activ Board 378RO 719,00 s DPH 29.06.2012 TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 166/12 Upgrade aSc agendy 561,00 s DPH 065/12 29.06.2012 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 167/12 Kancelársky materiál 174,65 s DPH 068/12 29.06.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Objednávka 066/12 Aplikovaná ekonómia, online učebnica s DPH 28.06.2012 Ing. Hudcovicová Slávka Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 065/12 Upgrade aScAgenda Komplet r.2013 561,00 s DPH 27.06.2012 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 165/12 Školské tlačivá, poštovné 82,49 s DPH 051/12 27.06.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 064/12 Obnova domény - internetové stránky 95,95 s DPH 25.06.2012 Atlantis systems s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 164/12 AKU skrutkovač 150,00 s DPH 063/12 25.06.2012 SEKO s.r.o., Trenčín Miškech Milan
Objednávka 062/12 Čistiaci materiál 400,00 s DPH 25.06.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 063/12 AKU skrutkovač 150,00 s DPH 25.06.2012 SEKO s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 163/12 Technické plyny 21,19 s DPH 160611/01/2012 25.06.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 162/12 Oprava Peugeot 844,50 s DPH 059/12 22.06.2012 CC TRADE s.r.o. Trenčín Petrík Ladislav
Faktúra 161/12 Obnova domény - internetové stránky 95,95 s DPH 064/12 21.06.2012 Atlantis systems s.r.o., Bratislava Mgr. Jandík Dušan
Objednávka 061/12 Školenie 45,00 s DPH 21.06.2012 Ing. Meravá Mária - Agentúra RIA, Trenčín Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Zmluva zmluva o poskytnutí fin. daru - na projekt SME V ŠKOLE 33,75 s DPH 20.06.2012 Nadácia Petit Academy Ing. Hudcovicová Slávka
Faktúra 160/12 Školenie 26.6.2012 45,00 s DPH 061/12 20.06.2012 Ing. Meravá Mária - Agentúra RIA, Trenčín Habániková Darina
Faktúra 159/12 Orange 5/12 99,51 s DPH 087436, A1403935, B0045592 19.06.2012 Orange a.s., Bratislava Ing. Hromník Emil
Zmluva zverejnenie reklamy v bulletine 2011/2012 330.- s DPH 19.06.2012 R.O.D, s.r.o Ing. Trnka Ivan
Objednávka 060/12 Školský bulletin 798,24 s DPH 19.06.2012 MERKANTIL s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 158/12 T-Com 5/12 190,31 s DPH 1155914987 18.06.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 157/12 Revízia športového náradia 65,81 s DPH 058/12 18.06.2012 Ľudovít GEREG - servis, Púchov Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 155/12 Služby zvaračskej školy 5/12 29,88 s DPH 156/2012 13.06.2012 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 156/12 Vodné, stočné 5/12 572,71 s DPH 208/2011 13.06.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Zmluva 2012 Zmluva o reklame 150.- s DPH 12.06.2012 VOD-EKO, a.s. Ing. Trnka Ivan
Faktúra 154/12 Tepelná energia 5/12 4 001.55 s DPH 2/09 12.06.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 153/12 T-Com 4/12 160,44 s DPH 1155914987 12.06.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Objednávka 057/12 Pranie prádla 120,00 s DPH 11.06.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 059/12 Oprava vozidla Peugeot 850,00 s DPH 11.06.2012 CC TRADE s.r.o. Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 058/12 Revízia a oprava športového náradia 470,00 s DPH 11.06.2012 Ľudovít GEREG - servis, Púchov Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 152/12 Rozbor vzorky vody z bazéna 75,90 s DPH 001/12 11.06.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 150/12 Energie 5/12 473,39 s DPH 1.9.2005 08.06.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 151/12 Údržba, nájom OF 5/12, plyny 55,67 s DPH 160611/01/2012 08.06.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 147/12 Údržba PC 5/12, doprava 170,00 s DPH 37/2008 07.06.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 148/12 T-Mobile 5/12 36,61 s DPH 611649410 07.06.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 149/12 El.energia 6/12 2 161.62 s DPH 140135989, 140211054 07.06.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 145/12 Ostrenie náradia, doprava 21,47 s DPH 055/12 06.06.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 146/12 Služby BOZP 5/12 50,00 s DPH 4/2005 06.06.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Faktúra 143/12 Stravné lístky 6/12, pásmový poplatok 3 447.06 s DPH 056/12 10002406 04.06.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Objednávka 056/12 Stravenky 6/12 3 335.00 s DPH 04.06.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 144/12 Penále - Soc.poisťovňa r.2011 122,61 s DPH 04.06.2012 Sociálna poisťovňa, Bratislava
Zmluva 2012 Zmluva o reklame 330.- s DPH 01.06.2012 SESTAV, s.r.o Ing. Trnka Ivan
Faktúra 142/12 Vody povrchového odtoku 5/12 463,97 s DPH 28/2011 01.06.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 141/12 El.energia - dobropis -28,42 s DPH 01.06.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava
Faktúra 140/12 El.energia - dobropis -33,46 s DPH 01.06.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava
Objednávka 055/12 Ostrenie náradia 25,00 s DPH 01.06.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 139/12 Kancelársky materiál 227,93 s DPH 054/12 31.05.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 138/12 Propagácia, inzercia 19,20 s DPH 30.05.2012 Petit Press, a.s. Nitra Ing. Ďurišová Martina
Faktúra 137/12 Upgrade AUTOCAD r.2012-2015 162,00 s DPH 052/12 29.05.2012 Štor Cad Computers s.r.o., Bratislava Ing. Illová Zuzana
Faktúra 136/12 Školské tlačivá, poštovné 98,33 s DPH 051/12 25.05.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 135/12 Predplatné Dobrá škola r.2012/13, poštovné 26,20 s DPH 24.05.2012 Exam testing s.r.o., Bratislava 5 Ing. Trnka Ivan
Faktúra 134/12 Montáž zabezpečovacieho systému 655,72 s DPH 049/12 23.05.2012 Alosec s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Objednávka 053/12 Oprava geodetických prístrojov 504,00 s DPH 23.05.2012 Geoteam s.r.o., Bratislava Ing. Lebó Viliam Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 054/12 Kancelársky materiál 250,00 s DPH 23.05.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 132/12 Aktualizácia Poradca riaditeľa, Nové právo 5/12, poštovné 78,46 s DPH 22.05.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 133/12 Údržba telekomunikačného systému 27,60 s DPH 050/12 22.05.2012 tnTEL. s.r.o, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 131/12 Prenájom zásobníkov 219,46 s DPH 26.5.2010 22.05.2012 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Pánisová Božena
Objednávka 052/12 Upgrade AUTOCAD r.2012-2015 162,00 s DPH 21.05.2012 Štor Cad Computers s.r.o., Bratislava Ing. Illová Zuzana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 130/12 Predplatné Úplné znenia r. 2013 65,17 s DPH ponukový list 18.05.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina Ing. Tomášková Jarmila
Zmluva 1/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 2011 17.-/hod. s DPH 18.05.2012 ATLAS COPCO SLOVAKIA, s.r.o Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 129/12 Orange 4/12 92,71 s DPH 17.05.2012 Orange a.s., Bratislava Ing. Hromník Emil
Objednávka 050/12 Údržba telekomunikačného systému 27,60 s DPH 15.05.2012 tnTEL. s.r.o, Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 128/12 Vodné, stočné 4/12 449,18 s DPH 208/2011 15.05.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Objednávka 049/12 Montáž zabezpečovacie systému 660,00 s DPH 15.05.2012 Alosec s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 051/12 Školské tlačivá 100,00 s DPH 15.05.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 127/12 Údržba PC 4/12, doprava 170,00 s DPH 37/2008 14.05.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 126/12 Rozbor vzorky vody z bazéna 75,90 s DPH 001/12 14.05.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 125/12 Materiál - žiletky 125,64 s DPH 046/12 11.05.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír
Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve č. 00161446/SPTR Zamestn. zmluva DDP s DPH 11.05.2012 Ing. Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Faktúra 124/12 Tepelná energia 4/12 6 835.70 s DPH 2/2009 10.05.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 121/12 Údržba, nájom OF 4/12 38,05 s DPH 160611/01/2012 09.05.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 122/12 T-Mobile 4/12 24,80 s DPH 611649410 09.05.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 123/12 Pracovné odevy, obuv 675,74 s DPH 044/12 09.05.2012 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Zbín Robert
Faktúra 120/12 El.energia 5/12 2 161.62 s DPH 140135989 140211054 07.05.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 117/12 Energie 4/12 2 135.14 s DPH 1.9.2005 04.05.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 119/12 Služby BOZP 4/12 50,00 s DPH 4/2005 04.05.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Faktúra 118/12 Vody povrchového odtoku 4/12 449.- s DPH 28/2011 04.05.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 116/12 Kancelársky materiál 277,08 s DPH 042/12 03.05.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Objednávka 048/12 Stravné lístky 5/12 4 350.00 s DPH 02.05.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 114/12 Čistiaci materiál 354,77 s DPH 043/12 02.05.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena
Faktúra 113/12 Stravné lístky 5/12, pásmový poplatok 4 496.16 s DPH 048/12 10002406 02.05.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Faktúra 115/12 Pranie 42,07 s DPH 047/12 02.05.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena
Zmluva 2012/0139 poskytnutie fin. prostriedkov 4 800,00 s DPH 30.04.2012 Trenčiansky samosprávny kraj Ing. Trnka Ivan
Faktúra 112/12 Ostrenie náradia, doprava 34,24 s DPH 025/12 27.04.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír
Objednávka 046/12 Žiletky 126,00 s DPH 25.04.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 110/12 Tepelná energia, stočné 3/12 5 482.04 s DPH 1.9.2005 25.04.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil
Objednávka 047/12 Pranie prádla 45,00 s DPH 25.04.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 111/12 Aktualizácia Profesijný rozvoj 4/12, poštovné 37,75 s DPH ponuka 24.04.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 109/12 Revízie hasiacich prístrojov, doprava 338,88 s DPH 039/12 18.04.2012 Pyroslovakia s.r.o, Opatovce Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 107/12 Orange 3/12 90,33 s DPH 18.04.2012 Orange a.s., Bratislava Ing. Hromník Emil
Faktúra 108/12 Revízia hasiacich prístrojov, doprava 296,16 s DPH 039/12 18.04.2012 Pyroslovakia s.r.o, Opatovce Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 102/12 Školské tlačivá, poštovné 21,53 s DPH 045/12 13.04.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Mgr. Jandík Dušan
Faktúra 103/12 Služby zvaračskej školy 3/12 139,44 s DPH 156/2012 13.04.2012 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 106/12 Vodné, stočné 3/12 521,05 s DPH 208/2011 13.04.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 105/12 Kopírovanie 1.Q/12 113,80 s DPH 2007/109 13.04.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 104/12 Kopírovanie 1.Q/12 389,22 s DPH 2007/92 13.04.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 045/12 Školské tlačivá 20,00 s DPH 12.04.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Objednávka 044/12 Pracovné odevy a obuv 700,00 s DPH 12.04.2012 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Zbín Robert Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 101/12 Služby BOZP 3/12 50,00 s DPH 4/2005 12.04.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert
Objednávka 043/12 Čistiaci materiál 360,00 s DPH 12.04.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 094/12 T-Com 3/12 169,10 s DPH 11.04.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 095/12 Vody povrchového odtoku 1.Q/12 150,89 s DPH 1.3.2009 11.04.2012 Stavmat IN s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 099/12 Predplatné Zbierka zákonov - 2. preddavok r.2012 50,00 s DPH Ponuka 11.04.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina Ing. Trnka Ivan
Faktúra 100/12 Tepelná energia 3/12 9 014.39 s DPH 2/09 11.04.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 098/12 Údržba, nájom oceľ. fľaše 3/12 140,94 s DPH 160611/01/2012 11.04.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Bc. Danek Ľubomír
Faktúra 097/12 Reagencie do bazéna, poštovné 29,23 s DPH 037/12 11.04.2012 Fisher Slovakia spol. s.r.o.,Levoča Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 096/12 T-Mobile 3/12 18,31 s DPH 611649410 11.04.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 092/12 Údržba PC 3/12, doprava 175,00 s DPH 37/2008 05.04.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil
Faktúra 093/12 Elektrická energia 4/12 2 161.62 s DPH 13.9.2010 05.04.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 090/12 Funkčná skúška monit. zariadenia, doprava 110,40 s DPH 021/09/S 04.04.2012 Alosec s.r.o., Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 089/12 Kancelársky materiál 127,44 s DPH 029/12 04.04.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana
Faktúra 091/12 Cestovné/letenky - Comenius 3 414.40 s DPH 04.04.2012 ARA TOUR s.r.o., Nová Dubnica Ing. Ďurišová Martina
Faktúra 088/12 Voda povrchového odtoku 3/12 463,97 s DPH 208/2011 03.04.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan
Faktúra 087/12 Stravné lístky 4/12, pásmový poplatok 3 746.80 s DPH 041/12 10002406 02.04.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina
Objednávka 042/12 Kancelársky materiál 280,00 s DPH 02.04.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 086/12 Aktualizácia Účtovné súvzťažnosti r.2012, poštovné 198,10 s DPH Ponukový list 02.04.2012 Verlag Dashofer s.r.o, Bratislava Ing. Tomášková Jarmila
Objednávka 041/12 Stravné lístky 4/12 3 625.00 s DPH 02.04.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ
Faktúra 085/12 Rozbor vody v bazéne 75,90 s DPH 001/12 30.03.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 084/12 Aktualizácia Nové právo, Poradca riaditeľa 3/12, poštovné 78,78 s DPH Ponukový list 30.03.2012 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan
Faktúra 082/12 Elektromateriál 284,66 s DPH 035/12 27.03.2012 Slovex Alfa s.r.o., Trenčín Ing. Hromník Emil
Faktúra 081/12 Prenájom - zásobníky 219,46 s DPH 26.5.2010 27.03.2012 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila
Faktúra 083/12 Vibračná brúska 180,00 s DPH 040/12 27.03.2012 SEKO s.r.o., Trenčín Bc. Danek Ľubomír